Ordensreglement

 

Ordensreglement i fitness dk


Der er plads til alle i fitness dk, men for at vi kan trives i harmoni med hinanden, findes der en række ordensregler, som alle medlemmer og medarbejdere skal følge. Herunder kan du se, hvordan vi holder takt og tone ved lige i fitness dk.

Overtrædelse af ordensreglement eller manglende efterlevelse af personalets anvisninger kan medføre advarsel og evt. bortvisning.

1) Alle skal tjekke ind

Som medlem skal du indlæse dit medlemskort og fremmøde dig ved kundecomputeren for at få adgang til fitness dk.

2) Husk det rette udstyr

Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørs træning.

3) Brug håndklæde

Ved al træning skal der benyttes et håndklæde. Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som træningen skrider frem.

4) Brug af smartphones

Det er tilladt at tage billeder/video af dig selv i centeret, men der må ikke være andre medlemmer med på billedet uden deres samtykke. Det er ikke tilladt at tage billeder/video til kommerciel brug uden forudgående aftale med fitness dk. 

Husk generelt at vise hensyn.

5) Ingen mobilsnak

Mobiltelefoner må ikke benyttes til samtale i træningsområdet. Personalet kan i helt særlige tilfælde dispensere herfra.

6) Børn i centret

fitness dk har særlige regler for børnetræning og børn i centret - disse skal følges til enhver tid. For yderligere information, spørg venligst i receptionen.

Download regler for børn og unge i fitness dk

7) Følg de generelle anvisninger i centret

Et medlem skal altid rette sig efter de øvrige opslag, som findes i centret, samt følge anvisningerne fra fitness dk’s personale.

8) Nødudgange

Nødudgangene i centret må ikke spærres og må kun benyttes i nødstilfælde.

9) Chikane

Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. 

10) Skadelig træning

fitness dk kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring , hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

11) Brug af fitness dks faciliteter

For at benytte fitness dks faciliteter skal du være aktiv medlem. fitness dks faciliteter må ikke benyttes til erhvervsmæssige formål uden forudgående aftale med fitness dk.

Medlemsbetingelser

fitness dk's gældende medlemsbetingelser.

Om os

fitness dk har fokus på at tilbyde en høj standard af kvalitet både hvad angår faciliteter, koncepter samt vejledning og service. Vi sætter en ære i at levere en ordentlig kvalitetsvare så vores medlemmer kan holde sig fit hele livet.